تبلیغات
شهرباران ۲ - زندگی فرصتی است
تاریخ : سه شنبه 25 اسفند 1394 | 09:03 قبل از ظهر | نویسنده : غیاثوند

كوه در شب چه شكوهی دارد                  خرم آن جلگه كه كوهی دار

شب چو مهتاب درخشد در کوه                          خرمن عشق نماید انبوه

 شاه بیت غزل دور نماست                            کوه سلطان همه صحراهاست

 کوه را چشمه ی بی اندوهی است                       کوه منزلگه بابا کوهی است

مردم کوه نشین داند خوب                           که چه نقشی به طلوع است و غروب 

مرد را کوه سرافراز کند.                                       چای پایش به فلک باز کند

گه هنرمند به کوهش دست است                       از شراب ابدیت مست است

 کوه چون عارف رویا دیده                             دامن از روی و ریا بر چیده

 نردبانی است فرا رفته به ماه                      تا تو جانی به در آری از چاه

 کوه آیین هنرمندش هست                          با هنر نسبت و پیوندش هست

 کوه از حلقه ی دریای عمیق                       سر بر آورده نگینی است عقیق

کوه را قله ی قهر است و عتاب              غرق غیرت شاهین و عقاب

 

 


برچسب ها: زندگی، شعر کوتاه، زندگی فرصتی است،