پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

این پارک در دنیای رو خشکی بوده

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

اما بدلیل آب شدن برف های کوه های اطراف

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

به دریاچه ای فوق العاده زیبا تبدیل شده است

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

اهالی تراگوس اتریش نه تنها بابت از دست این پارک ناراحت نیستن

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

بلکه خوشحالن چون توریست های زیادی به این محل سرازیر شده اند

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

کارشناسان تخمین زده اند در ماه های سرد سال دوباره پارک به روی خشکی بر می گردد

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی